Magisterium

– Dominika Andrzejewska „Ergonomia miejsca pracy ucznia w szkole ponadpodstawowej” (27.09.2018) promotor: dr hab. Marek Średniawa, recenzent: dr hab. Bogumiła Jóźwicka
– Grzegorz Bogusz „Projektowanie dla podniesienia komfortu życia osób w wieku geriatrycznym” (27.09.2018)
Barbara Jankowska, “Terapeutyczne funkcje lasu” (28.09.2018), promotor: dr hab. Marek Średniawa, recenzent: dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Licencjat

Maja Dziubek, „System organizacji wspomagający zarządzanie czasem oraz zadaniami dla studenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (13.06.2018),promotor: dr Tomasz Kwiatkowski, recenzent: dr hab. Bogumiła Jóźwicka
Agata Łobocka, „Opracowanie systemu ekspozycji do małego sklepu jubilerskiego ” (13.06.2018),promotor: dr Tomasz Kwiatkowski, recenzent: mgr Marta Kołacz
Paula Wawer, „System organizacji wspomagający zarządzanie czasem oraz zadaniami dla studenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (13.06.2018),promotor: dr Tomasz Kwiatkowski, recenzent: mgr Marta Kołacz