Profesor EDMUND HOMA i JEGO CZASY

Przedstawiamy Państwu publikację pokonferencyjną na temat twórczości Profesora Edmunda Homy. Celem konferencji „Edmund Homa i jego czasy”, która odbyła się 22 listopada 2018 roku w budynku ASP w Gdańsku, gdzie pamięć o Nim jest jeszcze wciąż żywa, było upamiętnienie i przybliżenie Jego niesłychanie bogatego dorobku twórczego, a przede wszystkim ukazanie niezwykłej osoby, jaką był Profesor. Niezwykła…

czytaj dalej

A’design Award dla naszej doktorantki.

Z radością informujemy, iż nasza doktorantka Małgorzata Sobocińska-Kiss zdobyła A’design Award w kategorii: Graphics, Illustration and Visual Communication Design Category in 2020. Jury doceniło projekt systemu informacji wizualnej dla szpitala w Pruszkowie, będący konkluzją projektową doktoratu Pani Małgorzaty. Promotorem tegoż doktoratu („Projektowanie uniwersalne jako metodologia pozwalająca na kształtowanie przestrzeni dopasowanej…

czytaj dalej

„Ubiór lepiej”

Celem projektu jest zdefiniowanie wytycznych (założeń) do projektowania ubrań, uwzględniających obecne problemy wynikające z produkcji przemysłowej odzieży. Program projektu obejmuje część analityczną w której podejmiemy próbę krytycznej analizy współczesnych sposobów produkcji jak i alternatywnych metod projektowania i produkowania ubioru. Następnie określimy możliwe rozwiązania opisanych problemów i postawimy tezy które za…

czytaj dalej

Miasto kreatywne. Gdańsk

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” to nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy. Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym…

czytaj dalej

Projekt (konferencja/warsztaty) „re-lepiej”

Cel: Projekt ma na celu sformułowanie wytycznych i wskazówek dla projektantów. Na przykładzie projektów opakowań pokazujemy jak projektować z uwzględnieniem cyku życia produktu. Skuteczniej wykorzystywać materiały (ilość, jakość, trwałość, itp.), ułatwiać ich odzyskiwanie, itd. ostatecznie chroniąc użytkownika i środowisko. Części składowe projektu: 1. Wykłady (konferencja) 25.02.2020 (patio godzina 10.00) 2. Część analityczna, podsumowanie, dyskusje, zbieranie…

czytaj dalej

Doktorat Małgorzaty Sobocińskiej-Kiss

Dziś mieliśmy przyjemność komisyjnie przyznać Małgorzacie Sobocińskiej-Kiss tytuł doktora (promotor Marek Średniawa), gratulujemy serdecznie Małgosiu. Zachęcamy do lektury. „Projektowanie uniwersalne jako metodologia pozwalająca na kształtowanie przestrzeni dopasowanej do użytkowników z obniżoną funkcjonalnością” Małgorzata Sobocińska-Kiss 2020

czytaj dalej

Projekt badawczy “Zapomniana ergonomia”

Studia nad ergonomią prostych narzędzi ręcznych, w większości zapomnianych. Efektem badań będzie publikacja z ilustracjami przedstawiającymi analizę wykonywanych czynności i zjawisk (procesy, siły fizyczne, obciążenia, geometria) dla poszczególnych narzędzi. Publikacja będzie zawierała zdjęcia obrazujące same narzędzia jak i całe procesy ich używania. Uzupełnieniem zdjęć będą ilustracje i grafiki objaśniające procesy….

czytaj dalej

Sztukamody 2019

Sztukamody to multidyscyplinarny projekt, zainicjowany w 2017 roku. Składa się m.in. z warsztatów kreatywnych i wykładów, organizowanych przez cały rok akademicki, dla szerokiego grona odbiorców – również spoza Akademii. Wspólnie z uczestnikami wszystkich wydarzeń zastanawiamy się i wymyślamy nowe zadania dla artystów oraz projektantów dziś i w przyszłości. Możemy i eksperymentujemy z wizją roli, jaką sztuka i projektowanie będą odgrywały…

czytaj dalej

SMART CITY SEAT (SCS)-ELEGANCE

Projekt powstał jako kontynuacja projektu badawczego pt. Smart City Seat, który dotyczy nowej koncepcji rozwiązywania problemów infrastrukturalnych związanych z ruchem pieszych po drogach publicznych i w przestrzeniach użyteczności publicznej. Projekt SCS-ELEGANCE to ostatni z serii przysiadaków, przeznaczony przede wszystkim do sytuowania na intensywnych ciągach komunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej (np. w urzędach, obiektach handlowych, lotniskach,…

czytaj dalej

Gdańskie promy pieszo-rowerowe

IdeaKoncepcja zakłada stworzenie w niedalekiej przyszłości systemu dedykowanych Gdańskim wodom połączeń promowych obsługiwanych przez niewielkie autonomiczne promy pasażersko-rowerowe. Kluczową cechą systemu ma być jegowłączenie w strukturę komunikacji publicznej. Potrzeba i celGdańskie wody miejskie, jako bezpośrednio związane z przestrzenią miasta, lokalną społecznością i gospodarką, stanowią idealną płaszczyznę do rozwoju nowej, choć…

czytaj dalej

Sztukamody 2018

Sztukamody to multidyscyplinarny projekt, zainicjowany w 2017 roku. Składa się m.in. z warsztatów kreatywnych i wykładów, organizowanych przez cały rok akademicki, dla szerokiego grona odbiorców – również spoza Akademii. Wspólnie z uczestnikami wszystkich wydarzeń zastanawiamy się i wymyślamy nowe zadania dla artystów oraz projektantów dziś i w przyszłości. Możemy i eksperymentujemy z wizją roli, jaką sztuka i projektowanie będą odgrywały…

czytaj dalej

SMART CITY SEAT (SCS)

Projekt SMART CITY SEAT (SCS) dotyczy nowej koncepcji rozwiązywania problemów infrastrukturalnych związanych z ruchem pieszych po drogach publicznych. Projekt ma na celu rozwiązywanie istotnych  potrzeb społecznych, taki jak: poprawa jakości życia osób w wieku podeszłym, osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących odpoczynku w przestrzeni miejskiej, bezpieczeństwa życia ludzi – separację pieszych od ruchu kołowego (samochodowego…

czytaj dalej

Kolory Czarnej Wody

Pierwszym projektem wdrażającym, a zarazem testującym, Metodę „4T” jest koncepcja przekształcenia przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie (to bardzo młode, małe miasto, położone w województwie pomorskim), nad którą pracowaliśmy w roku akademickim 2017/18. Projekt realizowany był na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniką Gdańską i Gminą Czarna Woda. Nad projektem pracował zespół, w skład…

czytaj dalej

Prom MOTŁAWA II

Nowy prom dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku2015–2016 Motława II to projekt nowego promu dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który będzie łączył brzegi Motławy w rejonie południowego cypla Ołowianki. Statek będzie miał 12 metrów długości, 5 metrów szerokości i 23 t wyporności oraz stalową konstrukcję. Dzięki całkowicie elektrycznemu napędowi…

czytaj dalej