Projekt badawczy “Zapomniana ergonomia”

Studia nad ergonomią prostych narzędzi ręcznych, w większości zapomnianych.

Efektem badań będzie publikacja z ilustracjami przedstawiającymi analizę wykonywanych czynności i zjawisk (procesy, siły fizyczne, obciążenia, geometria) dla poszczególnych narzędzi.

Publikacja będzie zawierała zdjęcia obrazujące same narzędzia jak i całe procesy ich używania. Uzupełnieniem zdjęć będą ilustracje i grafiki objaśniające procesy.

Program badawczy zawiera warsztaty ze studentami (w skansenie Wdzydze Kiszewskie) i wystawę wraz z pokazem wybranych narzędzi.