Projekty badawcze

„Ubiór lepiej”

Celem projektu jest zdefiniowanie wytycznych (założeń) do projektowania ubrań, uwzględniających obecne problemy wynikające z produkcji przemysłowej odzieży. Więcej informacji znajdziesz tu >>>

Ergonomia czy ekologia.

Projekt ma na celu sformułowanie wytycznych i wskazówek dla projektantów. Na przykładzie projektów opakowań pokazujemy jak projektować z uwzględnieniem cyku życia produktu. Skuteczniej wykorzystywać materiały (ilość, jakość, trwałość, itp.), ułatwiać ich odzyskiwanie, itd. ostatecznie chroniąc użytkownika i środowisko. Więcej informacji znajdziesz tu >>>

Zapomniana ergonomia

Studia nad ergonomią prostych narzędzi ręcznych, w większości zapomnianych. Więcej informacji znajdziesz tu >>>

Doktoraty

„Projektowanie uniwersalne” Małgorzata Sobocińska-Kiss 2020

„Modularna architektura statków pomocniczych floty offshore” Paweł Gełesz 2013

„System narzędzi wspomagających pracę pracowni kształcącej projektantów” Tomasz Kwiatkowski 2012

„Aspekty kształtowania pracy ucznia” Bogumiła Jóźwicka 1997

„Organizacja i kształtowanie przestrzeni pracy biurowej” Marek Jóźwicki 1997

„Wykorzystanie modeli przestrzennych w procesie projektowym” Marek Średniawa 1996

„Wybrane problemy w projektowaniu opraw oświetleniowych” Marek Adamczewski 1983

Projekty badawcze – archiwum

Miasto kreatywne. Gdańsk 2020

Smart City Seat – elegance 2019

SztukaMody 2019

Smart City Seat 2018

Gdańskie promy pieszo-rowerowe 2018

SztukaMody 2018

Kolory Czarnej Wody 2017

SztukaMody 2017

Prom MOTŁAWA II 2017