SMART CITY SEAT (SCS)

Projekt SMART CITY SEAT (SCS) dotyczy nowej koncepcji rozwiązywania problemów infrastrukturalnych związanych z ruchem pieszych po drogach publicznych.

Projekt ma na celu rozwiązywanie istotnych  potrzeb społecznych, taki jak:

  • poprawa jakości życia osób w wieku podeszłym, osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących odpoczynku w przestrzeni miejskiej,
  • bezpieczeństwa życia ludzi – separację pieszych od ruchu kołowego (samochodowego i rowerowego),
  • podniesienie innowacyjności oferty produktów ułatwiających poruszanie się po mieście osobom z różnymi dysfunkcjami stanu zdrowia,
  • opcjonalnie: monitoring i ochrona porządku publicznego.

Projekt opracowany przez zespół międzyuczelniany Akademię Sztuk Pięknych i Politechnikę Gdańską. Zespół autorski: Iwona Dzierżko-Bukal, Marek Średniawa, Tomasz Kwiatkowski, Marek Wysocki i Wojciech Sęczawa.

Wzór przemysłowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (własność Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Gdańskiej).

Testujemy designerski >> (opens in a new tab)”>przysiadak >>>