Bycie projektantem wzornictwa i nauczycielem akademickim Akademii Sztuk Pięknych, to w istocie ciągłe redefiniowanie pola swojego działania. Sztuka ściera się z mechanizmami gospodarczymi i nie chce być okiełznywana przez naukę, mechanizmy gospodarcze nie dostrzegają potrzeb duchowych, które zaspokaja sztuka i są trudno podatne na transfer myśli naukowej, wreszcie nauka nie zgadza się z subiektywnym postrzeganiem świata przez sztukę i albo nie dostrzega gospodarki, albo entuzjastycznie chce jej służyć zapominając o swojej podstawowej powinności, jaką jest poszukiwanie prawideł rządzących światem.

Urodzony w 1963 roku. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Pracę dyplomową pod kierunkiem profesora Jacka Popka obronił w 1987 roku. Doktor habilitowany; w latach 2002–2008 był Prorektorem do spraw nauki ASP w Gdańsku. Od początku XXI wieku zwolennik koncepcji projektowania tylko tego, co jest konieczne. Zajmuje się metodyką projektowania i ergonomią w projektowaniu. Projektował dla firm: Pesa, Eltra, Siled, Telkom-Telmor, PZL Świdnik. Najważniejsze nagrody: złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla sprzętu elektroinstalacyjny serii Gala, Grand Prix na targach TRAKO dla autobusu szynowego Partner (oba w ramach Grupy Projektowej D7) oraz trzecia nagroda na Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie za projekt lampy Cartella wykonany z Katarzyną Podhajską-Średniawa. Współzałożyciel CentrumTransferu Technologii w Gdańsku. Laureat nagrody I stopnia MKiDN w roku 2014.