Katedra Wzornictwa

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Aktualności Kontakt

Katedra

Program Katedra Wzornictwa działa nieprzerwanie od roku akademickiego 1964/1965. Została założona przez prof. Adama Haupta jako Katedra Projektowania Architektury Okrętów i Form Przemysłowych. Obecnie realizowany program jest kontynuacją i rozwinięciem pierwotnych założeń, dotyczących kształcenia w zakresie wiedzy i metodyki umożliwiającego samodzielny rozwój i adaptację do zmieniających się warunków. Projektowanie wzornictwa…

Kadra

mgr Krzysztof Bochra Projektowanie przestrzeni życiowej człowieka na statku to szczególnie trudne zadanie. W jednym obiekcie mieści się infrastruktura całego miasta. dr Paweł Gełesz W pracy projektowej staram się minimalizować wpływ własnego ego na współtworzone produkty. dr hab. Bogumiła Jóźwicka Projektowaniu wynikającemu z trendów rynkowych przeciwstawiam projektowanie poświęcone analizie potrzeb….

Publikacje

Artykuły Poszukiwanie modelu współpracy Marek Średniawa Współpraca projektant – przedsiębiorca Marek Średniawa Wzornictwo przemysłowe, niszowy design Marek Średniawa Bez wykluczeń. Dla wszystkich. Anna Wachowicz Zobaczyć, zanim powstało Anna Wachowicz Publikacje Akademia w Mieście |nr 11| 2022 „Zbiory 1964 – 2021”2022 Profesor EDMUND HOMA i JEGO CZASY2021 Miasto kreatywne. Gdańsk 2020 Kolory…

Program

Programem Katedry Wzornictwa jest budowanie i przekazywanie zasobów wiedzy umożliwiającej oraz wspomagającej skuteczne i odpowiedzialne projektowanie. Skuteczne, rozumiane jako przynoszące optymalne rezultaty w określonym czasie. Odpowiedzialne, rozumiane jako projektowanie świadome i efektywne.

Jesteśmy w ruchu

Współpracujemy z:

Aktualności