Katedra Wzornictwa

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Aktualności Kontakt

Katedra

Program Katedra Wzornictwa działa nieprzerwanie od roku akademickiego 1964/1965. Została założona przez prof. Adama Haupta jako Katedra Projektowania Architektury Okrętów i Form Przemysłowych. Obecnie realizowany program jest kontynuacją i rozwinięciem pierwotnych założeń, dotyczących kształcenia w zakresie wiedzy i metodyki umożliwiającego samodzielny rozwój i adaptację do zmieniających się warunków. Projektowanie wzornictwa…

Kadra

mgr Krzysztof Bochra Projektowanie przestrzeni życiowej człowieka na statku to szczególnie trudne zadanie. W jednym obiekcie mieści się infrastruktura całego miasta. dr Paweł Gełesz W pracy projektowej staram się minimalizować wpływ własnego ego na współtworzone produkty. dr hab. Bogumiła Jóźwicka Projektowaniu wynikającemu z trendów rynkowych przeciwstawiam projektowanie poświęcone analizie potrzeb….

Publikacje

Artykuły Poszukiwanie modelu współpracy Marek Średniawa Współpraca projektant – przedsiębiorca Marek Średniawa Wzornictwo przemysłowe, niszowy design Marek Średniawa Bez wykluczeń. Dla wszystkich. Anna Wachowicz Zobaczyć, zanim powstało Anna Wachowicz Publikacje Miasto kreatywne. Gdańsk 2020 Kolory Czarnej Wody 2019 Homa sedens. Profesor w cieniu profesorów. Marek Średniawa, 2018 „Odnawialna przestrzeń projektowa”…

Program

Programem Katedry Wzornictwa jest budowanie i przekazywanie zasobów wiedzy umożliwiającej oraz wspomagającej skuteczne i odpowiedzialne projektowanie. Skuteczne, rozumiane jako przynoszące optymalne rezultaty w określonym czasie. Odpowiedzialne, rozumiane jako projektowanie świadome i efektywne.

Jesteśmy w ruchu

Współpracujemy z:

Aktualności