The World Canals Conference – WCC

Z przyjemnością informujemy, iż na obecnie trwającej międzynarodowej konferencji „The World Canals Conference – WCC”   ASP w Gdańsku reprezentuje nasz kolega dr Paweł Gełesz.

Prowadzi on dwa wystąpienia „Autonomus ferries for city of Gdańsk” oraz „Modern inland vessels as heritage carriers” prezentujące wybrane studenckie i dyplomowe prace powstałe w Pracowni projektowania architektury okrętów , a których autorki i autorzy poruszają kwestię osadzenia architektury obiektów pływających w kontekście lokalnej kultury i dziedzictwa technicznego.

Dzięki współpracy z wydziałem Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej wystąpieniom towarzyszy poszerzająca prezentację wystawa prac studenckich.