Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Magdaleny Nowak

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Nowak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Metodyka postępowania jako kluczowy element projektowania architektury okrętowej. Na przykładzie projektu koncepcyjnego jednostki badawczej MEWO”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia 19 lutego 2024 r. o godz. 12.00
Miejsce wystawy: Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Promotor:
prof. dr hab. Marek Adamczewski – Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Promotor pomocniczy: dr Paweł Gełesz – Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kukuła – Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu,
dr hab. Magdalena Kochanowska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
dr hab. Marek Liskiewicz – Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki  w Krakowie.

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej – przejdź na stronę