Artykuły

Poszukiwanie modelu współpracy Marek Średniawa

Współpraca projektant – przedsiębiorca Marek Średniawa

Wzornictwo przemysłowe, niszowy design Marek Średniawa

Bez wykluczeń. Dla wszystkich. Anna Wachowicz

Zobaczyć, zanim powstało Anna Wachowicz

Publikacje

Akademia w Mieście |nr 11| 2022

„Zbiory 1964 – 2021”2022

Profesor EDMUND HOMA i JEGO CZASY2021

Miasto kreatywne. Gdańsk 2020

Kolory Czarnej Wody 2019

Homa sedens. Profesor w cieniu profesorów. Marek Średniawa, 2018

“Odnawialna przestrzeń projektowa” Tomasz Kwiatkowski, Marek Średniawa, 2018

Akademia w Mieście Paweł Gełesz, 2017

Projektowanie przemysłowe Marek Adamczewski, Marek Średniawa, 2016

Architektura statków wodnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku redakcja Paweł Gełesz

Profesor Edmund Homa

Bibliografia

Antoszkiewicz Jan, „Metody heurystyczne”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982
Archer Bruce L., „Systematyczna metoda projektowania przemysłowego”, IWP Biblioteka Wzornictwa 7’87, Warszawa 1987
Bańka Józef, „Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980
Barrow John, „Wszechświat a sztuka”, seria „Tajemnice Nauki”, Wydawnictwo Amber, 1998
Boucher Francois, „Historia mody”, Arkady, 2004
Cooper Alan, „Wariaci rządzą domem wariatów”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001
Diffrient Niels, Alvin R. Tilley, Joan C. Bardagjy, „Humanscale 1/2/3”, The MIT Pres, Massachusetts Institute of Technology, Massachusett, Cambridge 1990
Dobrołowicz Witold, „Psychologia twórczości technicznej”, WNT, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 1993
Frejlich Czesława, Lisik Dominik, „Zaprojektowane. Polski dizajn 2000–2013”, 2+3D, Kraków 2014
Frutiger Adrian, „Człowiek i jego znaki”, Wydawnictwo Do, Warszawa 2003
Gedliczka Adam, „Atlas miar człowieka”, Ciop, 2001
Ginalski Jerzy, M. Liskiewicz, J. Seweryn, „Rozwój nowego produktu”, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, Pracownia Rozwoju Nowego Produktu, Kraków 1994
Guidot Raymond, „Design 1940-1990. Wzornictwo i projektowanie”, Arkady, Warszawa 1998
Jones J. Christopher, „Metody projektowania”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977
Kotarbinski Tadeusz, „Traktat o dobrej robocie”, Zaklad Narodowy Imienia Ossolonskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965
Kozłowski Stanisław, „Granice przystosowania”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
Krick Edward V.,„Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego”, WNT, Warszawa 1975
Martyniak Zbigniew, „Inwentyka przemysłowa”, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985
McDonough William, Braungart Michael, „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”, North Point Press, 2002
Norman A. Donald, „The Design of Everyday Things”, Basic Books, New York 2002
Norman A. Donald, „Dizajn na co dzień”, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018
Norman A. Donald, „Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie”, Arkady, Warszawa 2015
Papanek Victor, „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna”, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012
Pawłowski Andrzej, „Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów”, Biblioteka wzornictwa 6/1987 IWP, Warszawa 1987
Rasmussen Steen Eiler, „Odczuwanie architektury”, Biblioteka architekta, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999
Reeves Byron, Nass Clifford, „Media i ludzie”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000
Strzemiński Władysław, „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974
Thackara John, „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie”, Academica Wydawnictwo Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej, Warszawa 2010
Tjalve Eskild, „Projektowanie form wyrobów przemysłowych”, Arkady, Warszawa 1984
Tytyk Edwin, „Projektowanie ergonomiczne”,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001
Weinberg Gerald M., „Myślenie systemowe”, WNT, Warszawa 1979