Jako projektant przeszedłem drogę od fascynacji przedmiotami do postawy krytycznej względem współczesnej koncepcji projektowania i życia przedmiotów. Najciekawszy dla mnie jest potencjał twórczy ludzkiego umysłu, a jednocześnie niezrozumiałe i jałowe jego wykorzystanie w służbie zaspokajania wymyślonych potrzeb, przy jednoczesnym zaniedbywaniu tych realnych. W dydaktyce najbardziej cenię budowanie krytycznej postawy studentów przy jednoczesnym ciągłym treningu procesu projektowego, który, moim zdaniem, jest z punktu widzenia procesów umysłowych narzędziem uniwersalnym, opierającym się na równi różnym zakresom tematycznym, jak i koncepcjom gospodarczym czy społecznym.

Urodzony w 1972 roku. Absolwent kierunku Wzornictwo Przemysłowe gdańskiej ASP. W 2000 roku obronił pracę dyplomową w Pracowni Podstaw Projektowania Wzornictwa Przemysłowego profesora Adama Haupta i Pracowni Projektowania Wzornictwa Przemysłowego profesora Jacka Popka. Zajmuje się metodyką projektowania, ergonomią w projektowaniu i projektowaniem krytycznym. Członek zarządu Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i członek Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Współzałożyciel Pomorskiego Centrum Technologii w Gdyni i Grupy badawczej 01.