Gdańskie promy pieszo-rowerowe

Idea
Koncepcja zakłada stworzenie w niedalekiej przyszłości systemu dedykowanych Gdańskim wodom połączeń promowych obsługiwanych przez niewielkie autonomiczne promy pasażersko-rowerowe. Kluczową cechą systemu ma być jego
włączenie w strukturę komunikacji publicznej.


Potrzeba i cel
Gdańskie wody miejskie, jako bezpośrednio związane z przestrzenią miasta, lokalną społecznością i gospodarką, stanowią idealną płaszczyznę do rozwoju nowej, choć ugruntowanej historycznie idei żeglugi miejskiej – gdańskich promów pieszo-rowerowych (GPP-R). Celem projektu jest opracowanie kluczowych parametrów dla koncepcji systemu komunikacji wodnej realizującej połączenia promowe (tzw. żegluga wahadłowa), który mógłby być uzupełnieniem sieci komunikacji publicznej w Gdańsku. Szczególną cechą systemu ma być
wyznaczenie nowych tras żeglugowych oraz zastosowanie autonomicznych (lub zdalnie sterowanych) statków.

Kluczowe cechy
Nowe statki będące systemowym rozwinięciem koncepcji promu Motława II:
• tworzą elastyczną, łatwo rozwijalną sieć połączeń promowych,
• są dostępne w trybie „interwałowym” oraz „na życzenie”,
• kursują przez cały rok w każdych warunkach pogodowych (z wyjątkiem zalodzenia),
• są uzupełnieniem lądowej sieci komunikacji miejskiej (punkty przesiadkowe),
• kursują nie dalej niż 85 m od brzegu (tj. na akwenach o szerokości do 170 m),
• korzystają z dedykowanych kei pływających,
• mają stalowy, dwurufowy kadłub (identyczny z promem Motława II),
• mają w pełni elektryczny napęd ładowany ze stacji nabrzeżnej,
• mogą przewozić do 36 pasażerów,
• mają różne opcje wyposażenia i aranżacji,
• są w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników.

Koncepcje promów oparte są na projekcie nowego promu dla
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (NMM) opracowanym
w latach 2015–2016 na Wydziale Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przez zespół pod
kierunkiem dr hab. Janusza Kozaka (dr hab. W. Litwin, mgr
A. Karczewski, Ł. Piątek), który w perspektywie kilku lat ma
zastąpić wysłużoną już jednostkę Motława II1.

Warsztaty projektowe
dr Paweł Gełesz

studentki Międzyśrodowiskowych
Studiów Doktoranckich:
mgr, inż arch. Magdalena Nowak
mgr Patrycja Kruk
studenci II stopnia
kierunku Wzornictwo:
Natalia Matys
Saskia Wojtalewicz
Karolina Nowaczewska
Mateusz Macoch
Aleksander Świętochowski
Projekt sfinansowany w latach 2017–2019
dzięki dotacji podmiotowej na finansowanie
działalności statutowej przyznanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.