Projekt (konferencja/warsztaty) „re-lepiej”

Cel:
Projekt ma na celu sformułowanie wytycznych i wskazówek dla projektantów. Na przykładzie projektów opakowań pokazujemy jak projektować z uwzględnieniem cyku życia produktu. Skuteczniej wykorzystywać materiały (ilość, jakość, trwałość, itp.), ułatwiać ich odzyskiwanie, itd. ostatecznie chroniąc użytkownika i środowisko.

Części składowe projektu:
1. Wykłady (konferencja) 25.02.2020 (patio godzina 10.00)
2. Część analityczna, podsumowanie, dyskusje, zbieranie danych, formułowanie założeń i wytycznych do projektów. 26.02.2020 (patio godzina 12.oo)
3. Projektowanie (cztery spotkania)
4. Wybór projektów najpełniej realizujących wytyczne projektowe (założenia) 6.05.2020
5. Przygotowanie i wydanie publikacji przedstawiającej wybrane projekty najlepiej realizujące założenia. Publikacja referatów i wytycznych dla projektantów. 1.10.2020
6. Wystawa 14.10.2020

Dla kogo:
Część wykładowa dla każdego
Część projektowa dla studentów wydziału Architektury i Wzornictwa oraz Grafiki.

Prowadzący:
Marta Krawczyk Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ / Spec. ds. Projektów Rekopol
dr Magda Barecka , Politechnika Łódzka, Uniwersytet Cambridge (oddział w Singapurze)
mgr. Agnieszka Kochańczyk ASP Gdańsk
dr Tomasz Kwiatkowski ASP Gdańsk
dr hab. Marek Średniawa ASP Gdańsk

Zapisy: aiw@asp.gda.pl