(ur. w 1927 r. w Chojnicach, zm. 3.04.2017 w Gdyni)

architekt wnętrz, projektant. Studia artystyczne odbył w PWSSP w Gdańsku, uzyskał dyplom w 1955 roku na Wydziale Architektury w pracowni prof. Lecha Kadłubowskiego. Od 1952 do 1955 r. pracował w CBKO nr 1 w Gdańsku, w sekcji opracowań plastycznych na Wydziale Architektury Wnętrz Okrętowych. Zajmował się opracowaniem wnętrz do m/s „Marceli Nowotko”, trawlerów konwencjonalnych typu B-14 i B-62 oraz pierwszej wersji Bazy Rybackiej. Od 1955 r. współpracował z przedsiębiorstwem „Reklama”, Z. S. Społem i Zakładami Art. –Badawczymi przy opracowywaniu projektów wnętrz, neonów i mebli, m.in. wykonał projekt wnętrza salonu radiowo-telewizyjnego w Gdyni, Domu Rzemiosła w Chojnicach, hotelu zakładowego w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu, Wytwórni Prefabrykatów Budowlanych Redzie, Zakładów Dziewiarskich w Turku i Zakładów Rybnych w Gdańsku. Od 1961 r. pracował w komórce wzorcującej gościńskiej Fabryki Mebli i uczestniczył w konkursach i wystawach, w kraju i za granicą, związanych z wzornictwem meblowym. W latach 1978-1982 Członek Rady Artystycznej przy Zarządzie Okręgu ZPAP w Gdańsku. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki ds. oceny projektów plastycznych.

Od 1963 do 2009 pracował w PWSSP w Gdańsku. Na początku na stanowisku asystenta prof. Włodzimierza Podlewskiego w Pracowni Projektowania Mebla Przemysłowego w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz i Sprzętu. W 1968 roku wyjechał na kilkumiesięczne stypendium do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Od 1968 roku na stanowisku adiunkta I stopnia. W 1971 r. został powołany na stanowisko starszego wykładowcy i prowadził Pracownię Projektowania Mebla. Od 1975 roku pełnił funkcję samodzielnego pracownika naukowego. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Pełnione funkcje w PWSSP, a potem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prodziekan (1975-1988), a następnie dziekan (1988-1990) Wydziału Architektury i Wzornictwa, Prorektor ds. nauki (1990-1996), Kierownik Katedry Mebla 2000-2002. Profesor Edmund Homa wykształcił grono pedagogów, którzy wykładali lub nadal pracują w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury i Wzornictwa, są to: Ewa Cofalik-Dobosz, Michał Baryżewski, Halina Kościukiewicz, Marek Średniawa i Marek Jóźwicki.

Wystawy:
1965 – 1972 targi i wystawy mebli w kraju i za granicą organizowane przez CHZ „ Peged”
1966 Warszawa „ Wzornictwo- Społeczeństwu”
1969 Poznań, Gdańsk, „ Sztuka użytkowa na XXV lecie PRL” – nagroda
1969 Warszawa, Ogólnopolski konkurs na malarstwo ścienne dla AWP – praca zespołowa, II nagroda
1973 Poznań, Ogólnopolski konkurs meblarski
1979 Gdynia, Biennale Sztuki Gdańskiej – praca zespołowa, nagrodzona
1980 Poznań, Międzynarodowe Triennale Mebla
1983 Warszawa, „Giełda Projektów” IWP

Projekty i Realizacje:
1953- 1955 wnętrza do m/s ‘Marceli Nowotko”, trawlerów B-14 i B-62 oraz I wersji bazy rybackiej (WC BKO-1)
wnętrza Domu Rzemiosła w Chojnicach
hotelu zakładowego przy ZCiP w Świeciu
opracowanie kolorystyczne wnętrz budynków przemysłowych m.in.: Zakładu Celulozy i Papieru w Świecie
projekty wzorów mebli dla Gościńskiej Fabryki Mebli
1972-1978 projekt i realizacja wnętrz audytoriów Instytutu Budowy Okrętów PG w Gdańsku
1980-1982 wnętrz reprezentacyjnych wraz z wyposażeniem na statku żaglowym PWSM „Dar Młodzieży” – praca zespołowa
1988 zestaw foteli kinowych z okładanym pulpitem do wyposażenia sal wielofunkcyjnych dla FMO Starogard – praca zespołowa
1988 projekt wstępny mebli okrętowych dla Stoczni Wästsilä w Helsinkach – praca zespołowa Katedry Wzornictwa Przemysłowego w PWSSP w Gdańsku

Prace studyjno- projektowe:
1973
wyposażenie wnętrz mieszkalnych – studia w zespole wykonano na zlecenie Ośrodka Badawczego Meblarstwa w Poznaniu
koncepcja i założenia projektowe do produkcji nowych kształtek typu 800 – praca zespołowa wykonana w Katedrze Projektowania Mebla Przemysłowego dla Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek w Warszawie ( 1968-1969)
Prof. Edward Homa nabył świadectwo autorskie wydane przez Urząd Patentowy PRL – 1977r. za wzory mebli siedziskowych.

Nagrody i Wyróżnienia:
1968 stypendium artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze.
1975 MKiS II stopnia
1981 MKiS I stopnia
1978 Srebrny Krzyż Zasługi

Wykłady:
Zagadnienie profilu teoretycznego w projektowaniu mebli siedziskowych. Wykład inauguracyjny na uroczystości otwarcia roku akademickiego 1974-1975.
Formy zachowań człowieka pierwotnego – ewolucja funkcji siedziska. Referat na Ogólnopolskim Plenerze w Przebrnie 2000 r.
Rozważania o metodzie kształcenia. Referat na Ogólnopolskim Sympozjum Mebla w Gdańsku 2001 r.
Laudacja wygłoszona z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Włodzimierzowi Padlewskiemu na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Album „Edmund Homa”

Źródła:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2005 ISBN 83-88669-91-5
Wnukowa Józefa red., Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-1965, [Wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 1965 ]
Kościukiewicz, Halina, Bilewicz H. red. , Miler J. oprac., Profesor Edmund Homa. Wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2011 ISBN 978-83-62759-22-4
Miler J. oprac., Edmund Homa. Wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk [2005] ISBN 83-918739-8-6
Materiały archiwalne do monografii szkoły na 50-lecie, (nie opublikowane).

Oprac. Anna Zelmańska-Lipnicka