W mojej opinii projektowanie z natury zawodu niesie za sobą konotacje wrażliwości, empatii, wypracowanych umiejętności dokonywania szczegółowej analizy oraz skrupulatnej syntezy wybranych wartości, jednak „magia projektowania” polega na zaufaniu i wierze, że projektanci są wystarczająco kompetentni, aby podejmować decyzje w imieniu innych. Takie myślenie sprawia, że pokorę wobec własnej pracy uważam za jedną z najistotniejszych cech odpowiedzialnego projektanta.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wzornictwo, ze specjalnością Architektura Statków Wodnych oraz Politechniki Gdańskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury statków oraz przedmiotów użytkowych. Od 2019 roku członkini Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Doktorantka na Wydziale Wzornictwa oraz od 2022 roku asystentka w Pracowni Projektowania Społecznego gdańskiej Akademii. Zaangażowana w działania na rzecz edukacji morskiej i projektowej – współzałożycielka nieformalnej grupy “byćMORZE” oraz autorka licznych warsztatów projektowych. Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa uważa za podstawowy obowiązek współczesnych projektantów, natomiast jako esencję ich pracy rozumie prowokowanie zmian społecznych oraz wpływanie, poprzez design, na nastroje i kondycję otoczenia.

Kontakt: magdalena.nowak@asp.gda.pl