„Współczesny design to dużo więcej niż nowa forma przedmiotu. Projektant produktu, jeżeli potrafi zbudować pozytywne relacje z współuczestnikami procesu jego tworzenia, ma zasadniczy wpływ na kształt otaczającej nas rzeczywistości. Ale musi być sprawny. Nie powinniśmy zapominać, w jak dużym stopniu jakość estetyczna naszego otoczenia materialnego zależy od naszej pracy. Wszak bywa, że projekt jest powielany w setkach tysięcy egzemplarzy – doświadczam tego na co dzień. Tworzony produkt zawsze musi być rzeczą piękną i mądrą. Innych projektować nie wolno. Nie wolno ubierać w ładną formę źle zaprojektowanych przedmiotów, nie wolno też lekceważyć ograniczeń projektowych.”

Urodzony w 1949 roku, mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design managementem i dydaktyką. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, Pracowni Architektury Okrętów i Form Przemysłowych profesora Adama Haupta. Blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych. Szczególnie skomplikowanymi strukturami, które projektuje od wielu lat, są pojazdy szynowe. Najczęściej pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, zwykle kierowanych przez niego. Od 2003 roku prowadzi pracownię projektową maradDesign. Designer Roku 2006 (tytuł przyznany multidyscyplinarnemu zespołowi przez Dyrektora IWP w Warszawie). Kierownik Katedry i Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku.