Na skraju drugiej dekady XXI wieku, należałoby poszukiwać roli projektanta wychodzącej poza instrumentalne cele, tym samym kształcenie ich, oprzeć o idee respektujące kruchość środowiska, relacje z drugim człowiekiem i postawę raczej spekulatywną, wyrażającą się w myśleniu abstrakcyjnym w ramach racjonalnego rozumowania. W dobie swobodnego przepływu informacji, procesy zarządzania wiedzą sugerują, że efektywność funkcjonowania zależy od indywidualnych działań poszczególnych osób, od kontekstowego posługiwania się informacją i współdzielenia się nią.

Marek Jóźwicki – nauczyciel akademicki, architekt wnętrz, projektant z wieloletnią praktyką w przemyśle meblarskim. Dyplom magisterski opracował pod kierunkiem profesora Bolesława Petryckiego w 1984 roku (PWSSP Gdańsk). Od 1985 roku pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 1998 uzyskał stopień doktora sztuki a w 2005 – stopień doktora habilitowanego. Przez dwadzieścia pięć lat współpracował z profesorem Edmundem Homą w ramach pracowni projektowania mebli na kierunkach architektury wnętrz i wzornictwa.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa, a w latach 2013-2016 funkcję kierownika Katedry Wzornictwa. Od roku 2005 kieruje Pracownią Mebla Seryjnego. Zajmuje się projektowaniem wnętrz i mebli oraz wzornictwem; jest autorem (lub współautorem) kilkuset projektów. Wielokrotnie pełnił funkcje kierownika lub koordynatora prac zespołów projektowo – wdrożeniowych; jest współautorem zastrzeżonych wzorów w UP RP. Jest promotorem przeszło sześćdziesięciu prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Pełnił funkcje promotora w czterech postępowaniach doktorskich oraz recenzenta, łącznie w czternastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W pracy w pracowni buduje partnerską atmosferę, traktując wszystkich jako pełnoprawnych członków zespołu.

Kontakt: marek.jozwicki@asp.gda.pl