Prowadzący: dr Paweł Gełesz
Asystent: mgr Krzysztof Bochra

Historia projektowania architektury statków wodnych sięga 1958 roku gdy prof. Adam Haupt założył Pracownię Projektowania Wnętrz Okrętowych i Form Przemysłowych. Do dnia dzisiejszego swoje projekty dyplomowe obroniło blisko 120 projektantów, a sama specjalizacja otrzymała zwyczajową nazwę: Okręty.

Okręty ulokowane są na pograniczu wzornictwa przemysłowego, architektury i inżynierii. Dlatego projektant, poza czysto designerskimi umiejętnościami, musi posiąść podstawową wiedzę dotyczącą tego, jak zbudowane są statki. Powinna go także cechować specyficzna dyscyplina i rozwaga przy podejmowaniu decyzji projektowych. Te umiejętności projektowe pozwalają designerom na ingerowanie w całą strukturę funkcjonalną okrętu. Dzięki temu mogą oni łamać istniejące wzorce funkcjonalne czy estetyczne i są pełnoprawnymi współtwórcami projektu statku. Podstawowym celem dydaktycznym pracowni jest uświadomienie i przybliżenie studentom tej wyjątkowej roli designera.

Okręty oferują szeroki wachlarz wyzwań projektowych: od koncepcyjnych pływających domów przez typowo stylistyczne kreacje jachtów, ich detali, funkcjonalnych wnętrz promów, aż po złożone struktury przestrzenne całych jednostek.

Podstawy Architektury Okrętów

Projektowanie architektury okrętów

Dyplomy licencjackie

Dyplomy magisterskie