Projekt kabiny śmiglowca SW4 w wersji reanimacyjnej.

Projekt studyjny dla Zakładu Badawczo Rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Zespół pod kierunkiem prof. Jacka Popka: J.Popek, W.Charkin, M.Średniawa, dr.med. Z.Sićko, współpraca: M.Adamczewski, S.Mackiewicz. Przedmiotem projektu jest lokalizacja, postać i wyposazenie stanowisk roboczych, procesy zabiegów medycznych wewnątrz kabiny, procesy wynoszenia noszy i sprzętu medycznego oraz wprowadzanie noszy z pacjentem i wnoszenie sprzętu do kabiny.

W przestrzeni kabiny zlokalizowane są dwa rodzaje stanowisk o wyraźnie wyodrębnionych funkcjach: pilotażowych i medycznych. Do pierwszego należy stanowisko pilota wraz z wyposażeniem w osprzęt i instalacje niezbędne do pracy i pilotażu śmigłowca. Na drugi składają się stanowiska lekarza i ratownika, nosze z pacjentem oraz sprzęt medyczny zapewniający utrzymanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta. (Marek Średniawa)