Praca Pawła Kalskiego w „Architektura i Biznes”

Paweł Kalski z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych stworzył mobilny system zapobiegający przegrzewaniu miasta. Projekt Pawła znalazł się wśród zestawienia najlepszych dyplomów artystyczno-projektowych 2019 roku konkursu „Font Nie Czcionka”. O pracy Pawła pisze teraz magazyn Architektura i Biznes!

Jak zapobiec powstawaniu miejskich wysp ciepła? Ten problem stara się rozwiązać Paweł Kalski w swojej pracy dyplomowej pt. „Woda w mieście. Projektowanie, jako czynnik wspomagający miejską adaptację do zmian klimatycznych” wykonanej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa pod kierunkiem dr hab. Bogumiły Jóźwickiej.

Założeniem projektu licencjackiego Pawła Kalskiego jest systemowe rozwiązanie odpowiadające na potrzebę schładzania przestrzeni miejskich, wynikającą z nagromadzenia nieprzepuszczalnej, asfaltowo-betonowej architektury. Idea rozwiązania opiera się na utworzeniu strefy miejskiej oazy poprzez zastosowanie spójnego zbioru elementów skupiających się na osi projektu, jaką jest generator mikroklimatu.

Promotorem dyplomu jest dr hab. Bogumiła Jóźwicka.