Prowadząca: dr hab. Bogumiła Jóźwicka prof. ASP
Asystent: mgr Magdalena Nowak

Program Pracowni projektowania społecznego podąża za słowami Rogera Tallona: „Design – nie jest to sztuka ani sposób ekspresji, lecz metodyczne twórcze postępowanie, które może być rozszerzone na wszystkie problemy koncepcyjne”, a najważniejszym celem działań projektanta powinien być postęp społeczny1.

Projektowanie nie musi być społecznie zaangażowane, może się skupić na wizualnym uwodzeniu, co często owocuje łatwym sukcesem. Jest też inne, niekomercyjne podejście, które ogniskuje się dziś w dwóch nurtach: ekologicznym i prospołecznym, które nie muszą być przeciwstawiane. Nazywane często zaangażowanym, świadomym i odpowiedzialnym – projektowanie społeczne – dotyczy rzeczy poprawiających jakość życia. Są wśród nich rozwiązania dla osób starszych i z niepełnosprawnością, są sposoby radzenia sobie z chorobą lub czasową dysfunkcją, lub przeciwdziałania im. Ale są też pomoce edukacyjne, gry i zabawki, stymulatory zdolności, struktury wpływające na komfort wykonywania codziennych, powtarzalnych czynności. Ważnym aspektem działań prospołecznych jest eliminacja ograniczeń i wykluczeń. Tego dotyczą stawiane studentom wyzwania.

Tematy zadań wynikają z pełnego spectrum znaczeń pojęcia „społeczny” 2, czyli zarówno odnoszącego się do społeczeństwa lub do jego części, jak i wytwarzanego przez społeczeństwo i będącego jego wspólną własnością, dotyczącego postaw lub działań członków społeczeństwa, realizowanego przez nie i z nim związanego, przeznaczonego do jego obsługiwania i takiego, który jest jego własnością, należy do ogółu ludzkiego, a także pracującego bezinteresownie dla dobra jakiejś społeczności lub zorganizowanego przez jakąś społeczność samodzielnie.

Trzy ważne elementy nieliniowego procesu projektowania: analiza, synteza i weryfikacja są obecne na każdym poziomie kursu. Wspomagane wiedzą na każdym etapie toku pracy pozwalają na wyłonienie idei projektu i rozwój koncepcji. Zaplanowanie przez studentów własnych badań i przeprowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju modeli składa się na innowacyjny charakter rozwiązania wyznaczający nowy wzór.

Pracownia projektowania społecznego prowadzi dwusemestralny podstawowy kurs licencjacki dla studentów II i III roku kierunku wzornictwo, oraz jednosemestralny kurs dyplomowy. Zaawansowany kurs magisterski składa się z czterech semestrów, z ostatnim rokiem przeznaczonym na projekt dyplomowy.

Kurs licencjacki obejmuje następujące zagadnienia: studium funkcji i formy; rozwiązanie złożonego problemu funkcjonalnego; rozwinięcie idei projektowania uniwersalnego – „zaprojektowane dla każdego”.

Prace semestralne

Kurs magisterski dotyczy: roli wzornictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz studium struktury użytkowej, realizowanych w formule projektów badawczych. Projekt dyplomowy to kompleksowe opracowanie projektu wzorniczego wraz z modelem (prototypem) rozwiązania, z autorskim wyborem tematu.

Projekty dyplomowe

Projekty badawcze

1 Wg Wielkiej Encyklopedii Larousse’a

2 Wg SJP PWN