Olga Penar wśród laureatów 20. edycji Graduation Projects

Nasza absolwentka Olga Penar z projektem dyplomowym “Obiekt wspomagający procedury w ratownictwie wodnym” została laureatką konkursu Graduation Project. Serdecznie gratulujemy!

Dyplom został zrealizowany w Pracowni projektowania architektury okrętów, promotorem powyższej pracy był dr Paweł Gełesz.

Relacja fotograficzna z obrony dyplomowej Olgi Penar.