Historia

W roku 1964 w strukturze organizacyjnej Uczelni pojawiły się katedry. Profesor Adam Haupt (wówczas pracujący na stanowisku docenta) został kierownikiem katedry architektury okrętów i form przemysłowych, która w sposób ciągły, kilkukrotnie zmieniając nazwę, funkcjonuje do dzisiaj.

Dwanaście lat później kierownictwo katedry architektury okrętów i form przemysłowych, która w sposób ciągły, kilkukrotnie zmieniając nazwę, funkcjonuje do dzisiaj.

Dwanaście lat później kierownictwo katedry objął profesor Jacek Popek. Katedra zmieniła nazwę na katedrę wzornictwa przemysłowego. Profesor Jacek Popek nadał gdańskiemu wzornictwu nowy kurs. Było to wzornictwo w dużej mierze oparte na inwentyce, skierowane na rozwiązywanie złożonych problemów funkcjonalnych. Profesor Adam Haupt, w jedynym artykule jaki napisał o profesorze Jacku Popku, scharakteryzował obszar jego zainteresowań.

Są to stany zagrożenia – pogranicze stanów krytycznych. Zarówno w pracach, którymi zajmował się sam, a i w tych, które prowadził w katedrze, jako prace naukowo-badawcze, czy wreszcie, którymi kierował jako promotor lub jako kierownik pracowni, pojawiały się tematy z zakresu ratownictwa morskiego, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, służby zdrowia i tym podobne. Ratowanie ludziom życia na morzu wybija się chyba na plan pierwszy. Problem ten stara się rozwiązać w kategoriach systemu, nie ograniczając się do pojedynczych jego elementów ale szukając najskuteczniejszych, najprostszych zarazem sposobów.

Postacie

Adam Haupt

Urodzony w Krakowie w 1920 zmarł w 2006. Zajmował się architekturą, architekturą okrętów, architekturą wnętrz, pomników, malarstwem. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, a następnie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, studiował również na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie – wojna przerwała naukę.

Edmund Homa

Urodzony w 1927 r. w Chojnicach, zmarł 3.04.2017 w Gdyni. Architekt wnętrz, projektant. Studia artystyczne odbył w PWSSP w Gdańsku, uzyskał dyplom w 1955 roku na Wydziale Architektury w pracowni prof. Lecha Kadłubowskiego.

Roman Sznajder

Urodzony 1924 w Białowieży, zmarł 7 listopada 2012 w Gdańsku. Zajmował się architekturą i architekturą wnętrz. Studiował w gdańskiej PWSSP, dyplom uzyskał w roku 1953. Od 1951 roku pracował w „Miastoprojekcie” przy odbudowie Gdańska w pracowni „Główne Miasto”.

Jacek Popek

Urodzony 14 maja 1939 w Otłoczynie. W latach 1956-1958 pracował na stanowisku asystenta w „Miastoprojekcie” w Gdańsku. Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów, w 1963 roku odbył staż w biurze projektowym MF Rogerro w Turynie.

Andrzej Lerch

Urodzony w 1937 roku w Borysławiu. Po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej podjął pracę w ośrodkach projektowych przemysłu okrętowego, zajmując się architekturą statków i wyposażaniem pomieszczeń, a potem jako Główny Projektant – projektowaniem statków.