Prowadzący: prof. Marek Adamczewski
dr hab. Bogumiła Jóźwicka prof. ASP

Program Pracowni projektowania produktu przemysłowego ewoluował przez 30 lat jej funkcjonowania pod różnymi nazwami, uwzględniając zmiany zachodzące w reprezentowanej dyscyplinie, jaką są nadal sztuki projektowe oraz we wszystkich dyscyplinach pokrewnych i wspierających wzornictwo.

Cel dydaktyczny pracowni, to przygotowanie studentów do samodzielnego i odpowiedzialnego projektowania przedmiotów, struktur i systemów, rozumianych jako produkty (produkowanych seryjnie, dostępnych na rynkach, będących elementem działań marketingowych). Niezwykle ważnym elementem jest także umiejętność pracy w zespole.

Programowe hasło – założenie pracowni, to stwierdzenie: nie produkt, lecz człowiek jest celem, wypowiedziane przez czołowego wykładowcę „Bauhausu” Moholy Nagy’ego, w początkach istnienia nowoczesnego wzornictwa. Wszystkie działania prowadzone w pracowni wynikają z takiego podejścia do projektowania.

Dobór tematów, hierarchia celów, sposób pracy, czerpią z modelu głęboko humanistycznego wzornictwa, skupiającego się przede wszystkim na nowych wartościach, a nie tylko na nowych przedmiotach.

Proces dydaktyczny, oprócz zapoznania studentów z technikami projektowymi i przekazania niezbędnej wiedzy – co stanowi bazę umożliwiającą pierwsze samodzielne kroki w wybranym zawodzie – dotyczy odpowiedzialności działań projektowych, z uwzględnieniem zarówno determinującego w tym zawodzie czynnika czasu, jak i konieczności radzenia sobie z niepowodzeniami, a także optymalizację działań projektanta, poprzez wyważenie wzajemnych relacji: formy, funkcji i technologii.

Od 2020 roku dwa najważniejsze aspekty prowadzonego kursu: otwarcie na problemy społeczne i zagadnienia procesu wdrażania nowego produktu zyskały odrębną postać i są prowadzone oddzielnie: Moduł wdrażania projektów wzorniczych – przez prof. Marka Adamczewskiego i Pracownia projektowania społecznego – przez dr hab. Bogumiłę Jóźwicką.

Archiwalne projekty dyplomowe